KURSER

Mulighedscoachingsforløb til dig, der er udfordret i din relation med mennesker, hvad enten det er kolleger, klienter, patienter, familie – eller hvor du oplever “noget spænder ben” for dig i forhold til, at have en for dig hensigtsmæssig relation.
Vi tager udgangspunkt i, hvor du/I er og arbejder med de redskaber, der kan skabe en udvikling for dig og skabe rum for nye måder, at omgås andre på, ved at forstå dit eget udgangspunkt.
Vi kan ikke ændre andre, men når vi ændrer vores udgangspunkt og forstår “vores model af verden”, er det muligt at skabe en lettere og mere hensigtsmæssig måde at være med andre på.
Der er fokus på selvværd og selvudvikling med redskaber og værktøjer der passer til deltagerne.
Forløbet er over 6 gange á 3 timer.
I forløbet er inkluderet individuel supervision, maks. 4 gange af ca. 1 times varighed, samt mulighed for online kontakt mellem sessionerne.


Prisen er 1.500 pr. gang.
Betales hele forløbet på en gang – får du 10% rabat.


Jeg serverer kaffe, the, frugt og snacks. Jeg glæder mig til at se dig og du er naturligvis velkommen til at kontakte mig for yderligere information

birgitte@mulighedscoaching.dk
Tlf. 61437470