NADA behandling


Øreakupunktur har vist sig virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, depressionslignende tilstande, abstinenser og stoftrang mm.
Metoden kan benyttes ved behov her og nu, samt til langtidsbehandling. Øreakupunkturen kan gives uanset, hvor langt den enkelte er nået i sin behandling.
HVORDAN FOREGÅR EN BEHANDLING?
Behandlingen består af 3 – 5 nåle i hvert øre. Nålene er tynde sterile engangsnåle, som altid kasseres efter en behandling. Nålene skal helst sidde i minimum 30 – 45 minutter i øret og brugeren bør sidde/ligge stille og slappe af for at opnå fuld effekt. Der sker intet ved at nålene sidder længere tid.
Nålene vil løsne sig i løbet af behandlingen. Det ses, at enkelte af nålene falder ud.
HVEM HAR GAVN AF NADA-AKUPUNKTUR?
Alle kan tåle Nada-akupunktur. Også selv om man måtte lide af en eller anden sygdom eller skulle være stof- eller alkoholpåvirket.
Denne form for øre-akupunktur kan også uden risiko anvendes under graviditet.
Nada-akupunktur har ikke nogen uheldig indvirkning på medicinsk behandling. Tværtimod har øreakupunkturen vist sig som et godt supplement til anden behandling og kan gives i forbindelse med psykoterapi eller hypnose.
ER DER BIVIRKNINGER VED BEHANDLINGEN? 
Behandlingen betragtes som bivirkningsfri. I meget sjældne tilfælde kan brugeren få lidt hovedpine eller føle sig utilpas. Dette er forbigående og afhjælpes ved at fjerne nålene.
Behandlingen er generelt smertefri. Ved behandlingen mærkes som regel et lille stik, som straks forsvinder. Enkelte af punkterne i øret føles nogle gange lidt ømme.
Når nålene tages ud kan der i enkelte tilfælde komme få dråber blod, som let kan fjernes med en vatpind. Der er aldrig beskrevet infektion ved denne form for øre-akupunktur.
Nada-akupunktur rummer ingen risiko for afhængighed.
HVORDAN OPLEVES BEHANDLINGEN?
Under behandlingen vil de fleste føle sig afslappede. Enkelte falder i søvn. Nogle kan mærke varme, kuldefornemmelser eller snurren i øret eller dele af kroppen. Dette er en helt normal reaktion. Mange oplever en umiddelbar stresslindring og velbefindende.
Effekten af akupunkturen holder sig som regel mindst 24 timer. Selv om man har søvnproblemer, kan behandlingen godt gives om formiddagen.
Efter nogle behandlinger vil den afslappende virkning ikke indtræde så markant. Men dette er ikke et tegn på, at akupunkturen ikke virker – snarere tværtimod.
HVOR OFTE SKAL BEHANDLINGEN GIVES?
Dette er helt individuelt. Nada-akupunktur kan gives hver dag. Den kan aldrig overdoseres.
I begyndelsen har de fleste brug for behandling 3 – 6 gange om ugen. Behovet vil som regel falde i løbet af nogle uger. Hvis brugeren føler behov for det, kan man uden videre øge antallet af behandlinger.
Nada-akupunktur er velegnet til at forebygge tilbagefald. Jo flere behandlinger, jo bedre vil effekten være.
Man kan med fordel fortsætte behandlingen efter den akutte fase. Øreakupunktur efter Nada-modellen blev udviklet i 1974 på Universitetshos-pitalet Lincoln i New York i USA. Den er siden blevet kendt over store dele af verden som en billig, bivirkningsfri og effektiv behandling. Den benyttes på bl.a. på hospitaler, behandlingsinstitutioner og i fængsler.
Nada-akupunktur har været anvendt i Danmark siden 1997.
(Kopieret fra www.nada-danmark.dk)